Betonton 5L Cijena

Betonton 5L Cijena

Dodajte u listu želja usporedite. Štiti drvo od vremenskih utjecaja. Betonton boja za beton u sivoj nijansi izrađena je na bazi specijalnih akrilnih polimernih veziva. Betonton boja za beton izrađena je na bazi specijalnih akrilnih polimernih veziva.

Takril 0.75 Liter (Zöld) - Petagoras Color Kft.
Takril 0.75 Liter (Zöld) – Petagoras Color Kft. from petagoras-shop.hu

Dodajte u listu želja usporedite. Betonton služi za zaštitu i dekoraciju svih vrsta betonskih i fasadnih površina, podzida, stepeništa, azbestno cementnih krovnih pokrivača i slično.

Betonton 5L Cijena A + 3 Kg Komp.

Betonton boja za beton u sivoj nijansi izrađena je na bazi specijalnih akrilnih polimernih veziva. B skladištenje 18 mjeseci, ne smie smrznuti, zaštititi od sunca 12mjeseci, ne smije. Betonton akrilatna boja za beton.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *