Chromoden Impregnacija

Chromoden Impregnacija

Preporuča se za egzotične vrste parketa i obnovu starog parketa. Brzosušeća jednokomponentna bezbojna impregnacija na osnovi visokokvalitetnih modificiranih smola. Primjenjuje se kao izolacijski sloj u sustavu površinske obrade drvenih podloga (parketa) poliuretanskim i drugim lakovima. Primjenjuje se kao izolacijski sloj u sustavu površinske obrade drvenih podloga (parketa) poliuretanskim i drugim lakovima.

Chromoden – Swiss Standard Floors
Chromoden – Swiss Standard Floors from swissstandardfloors.com

Chromoden impregnacija brzosušiva, jednokomponentna bezbojna impregnacija na osnovi visokokvalitetnih modifciranih smola, primjenjuje se kao izolacijski sloj u sustavu površinske obrade drvenih podloga (parketa) poliuretanskim i drugim lakovima. Kod oba načina nanošenja, osušeni sloj chromoden impregnacije se ne brusi.

Chromoden Impregnacija Preporuča Se Za Egzotične Vrste Parketa I Obnovu Starog.

Postoji mogućnost da se prilikom požara razviju za organizam štetni plinoviti produkti i gusti dim. Preporuča se za egzotične vrste parketa i obnovu starog parketa. Chromoden impregnacija brzosušiva, jednokomponentna bezbojna impregnacija na osnovi visokokvalitetnih modifciranih smola, primjenjuje se kao izolacijski sloj u sustavu površinske obrade drvenih podloga (parketa) poliuretanskim i drugim lakovima.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *