Jub Takril Boja Za Beton

Jub Takril Boja Za Beton

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист. Hidroizolacija potpornih i upornih betonskih zidova › zaštita betona › boje za beton › takril; Beton, brendovi, jub, početak, proizvodi za. Najbolji odabir za visokopostojanu zaštitu svih unutrašnjih i vanjskih betonskih i drugih, cementom vezanih površina.

Barva Za Beton Jub Takril Ng 1001 Beli 5 L - Jaanit
Barva Za Beton Jub Takril Ng 1001 Beli 5 L – Jaanit from jaanit.com

Sprečava rđanje betonske armature i karbonatizaciju betona. Takril je na osnovi polimernih veziva izrađena disperzijska boja za dekorativnu zaštitu betonskih površina i drugih cementom vezanih podloga.

Jub Takril Boja Za Beton Također Za Zaštitu Svih Vrsta Cementom Vezanih Podnih Površina U Manje Opterećenim Prostorima.

Za dekorativnu i zaštitu od prašine okomitih betonskih površina. Boja se odlikuje dobrim prihvatom na. Barva za beton jub takril.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *