Sadolin Boja Za Drvo

Sadolin Boja Za Drvo

Osnovne boje za metal na nitro bazi; Osnovna bezbojna zaštita drvenih proizvoda i konstrukcija: 0,75 l i 5 l. Pogodna za premazivanje dečjih igračaka.

Sadolin Hardwood Oil Ulje Za Drvo
Sadolin Hardwood Oil Ulje Za Drvo from bolago-m.rs

Osnovne boje za metal na nitro bazi; Također proizvod jamči dugogodišnju zaštitu drveta od vlage, plavila i gljivica.

Sadolin Boja Za Drvo 1.679 Rsd + Više Boja.

Osnovne boje za metal na uljanoj bazi; Lazurni premaz za drvo koji služi za dekorativnu zaštitu drvenih oplata, prozora, vrata, prozorskih kapaka, roloa i mnogih elemenata od tvrdog drveta. Vrhunski kvalitet proizvoda omogućava jednostavnu upotrebu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *